Webshop üzletszabályzat

                                 „HELVET” Kft. Üzleti Webshop online felhasználási feltételek és üzletszabályzat

 

 

I. CÉGADATOK

 

Név: "HELVET" Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szent László utca 20.

Cégjegyzékszám: 13-09-101443 (nyilvántartásba vette: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, jelenlegi elnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

Adószám: 10579039-2-13

Bankszámlaszám: 10800021-00000001-81128003

Telefonszám: 26/530-800

Fax: 26/530-810

E-mail: info@helvet.hu

Weboldal: http://www.helvet.hu

Ügyfélszolgálati idő munkanapokon: Hétfőtől-csütörtökig: 7:30 -16:30 óráig, pénteken:7:30- 14:00 óráig

Kamara tagja: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Nyilvántartási száma: PE 10579039

EN ISO 9001:2015 tanúsítvány regisztrációs száma: 177142-2015-AQ-BUD-RvA (Érvényes: 2021. április 30-ig)

EN ISO 14001:2015 tanúsítvány regisztrációs száma: 177143-2015-AE-BUD-RvA (Érvényes: 2021.június 5-ig)

Tárhely szolgáltató:

 név: HELVET Kft., székhely: 2085, Pilisvörösvár, Szent László u.20

 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. A ”HELVET” Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ”HELVET” Kft.), mint szállító üzleti ügyfeleinek korszerű és gyors kiszolgálása érdekében internetes online szerződéskötő rendszert, webshop-ot üzemeltet a http://www.helvet.hu weboldalon (a továbbiakban: „Webshop”).

 

 1. A ”HELVET” Kft. a Webshop-on keresztül történő vásárlás lehetőségét kizárólag azon ügyfeleinek biztosítja, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti vállalkozásnak minősülnek,és nem minősülnek fogyasztónak, valamint magyar adószámmal rendelkeznek. (a továbbiakban: „Vevő”).

 

 1. A jelen online felhasználási feltételekben és üzletszabályzatban foglaltak, továbbá a Webshop-ban feltüntetett árak kizárólag a Webshop-on keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő online szerződéskötés) esetén érvényesek. A Vevő a Webshop-ban történő regisztrációval, illetve a Webshop-on keresztüli megrendeléssel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen online felhasználási feltételekben és üzletszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

 1. A jelen online felhasználási feltételek és üzletszabályzat elérhető és letölthető a http://www.helvet.hu weboldalon.

 

II.1. A felelősség kizárása

 

 1. A „HELVET” Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a Webshop-pal kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software hibák, számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a Webshop bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Webshop tartalmába, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.).

 

 1. A Webshop-on történő regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, e-mail cím, bankszámlaszám, adószám, szállítási cím elírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.) a „HELVET” Kft. felelősséget nem vállal.

 

 1. A „HELVET” Kft. nem vállal felelősséget az Webshop-ban szereplő esetleges elírásokért, tévesen feltüntetett adatokért.

 

 1. A Webshop tartalmaz link-eket olyan honlapokhoz, amelyek nem állnak a „HELVET” Kft. ellenőrzése alatt. Az ezen honlapokra a link-ekre való rákattintással történő átlépéskor a felhasználó más szolgáltatók által fenntartott oldalakra kerül át, ahol a személyes adatok kezelésére, védelmére a „HELVET” Kft.-nek nincsen befolyása.  A linkek-en keresztül elérhető honlapok tartalmáért, az ott közzétett információkért és adatokért a „HELVET” Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. A belépési azonosítók (e-mail cím/felhasználónév és jelszó) jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a regisztrált felhasználó köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat-, vagy titokvédelmi sérelem következményeit, megrendelést maga viseli, annak kapcsán a „HELVET” Kft.-vel szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

 

II.2. „HELVET” Kft. módosítási joga

 

A „HELVET” Kft. jogosult a Webshop-on keresztül történő vásárlás feltételeit és szabályait, továbbá a jelen  online felhasználási feltételeket és üzletszabályzatot bármikor részben, vagy egészben, indokolás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A „HELVET” Kft. általi módosítások a Webshop-on történő közzétételük időpontjától kezdődően (a jövőre nézve) hatályosak és alkalmazandóak.

 

 

II.3. Szerzői jogok

 

A „HELVET” Kft. Webshop oldalain szereplő szövegek, képek, grafikák, hangfelvételek, animációk, videók szerzői jog és szellemi tulajdonvédelem alá tartoznak. A Weshop-on megjelenített tartalom egészét, illetve részeit tilos kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából másolni, módosítani, illetve más honlapokon feltüntetni. A Webshop-on megjelenített tartalom egészét, illetve részeit – a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben – kizárólag a „HELVET” Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

 

III. WEBSHOP HASZNÁLATA

 

III.1. Regisztráció

 

 1. A Webshop-on keresztül történő vásárlást megelőzően a Vevőnek regisztrálnia kell a Webshop regisztrációs oldalán.

 

 1. A regisztráció olyan módon történik, hogy a Vevő a Webshop regisztrációs oldalán megadja a személyes adatait: nevét, e-mail címét, telefonszámátés a Webshop-ban használni kívánt jelszavát, valamint a fizetéshez használni kívánt pénznemet. A Vevőnek kötelezően meg kell adnia továbbá a számlázási adatokat: vállalkozás nevét, székhelyét, /irányítószám, település, utca, házszám, adószám, a szállítási adatokat (név, cím) és a postázási adatokat (név, cím).

 

 1. A regisztrációs oldal kitöltését követően a Vevőnek három jelölő négyzet bejelölésével el kell fogadnia: az adatvédelmi nyilatkozatot,  az általános szerződési feltételeket, valamint az  Üzleti Webshop online felhasználási feltételek és üzletszabályzatot.

 

 1. A Webshop a sikeres regisztrációról automatikus visszaigazoló e-mail-t küld a Vevő által megadott e-mail címre melyben tájékoztatja a vevőt a fiókja 24 órán belüli aktiválásáról.

 

 1. A felhasználó a fiókjába történt belépését követően csak a jelszavát módosíthatja. A felhasználónak téves, vagy hibás adat megadása esetén a Webshoptól kapott visszaigazoló e-mailcímre küldenie kell egy adatjavító e-mailt.

 

 1. Abban az esetben, ha olyan Vevő regisztrál a Webshop-ban, aki már a regisztrációt megelőzően vásárolt a „HELVET” Kft.-től (nem a Webshop-on keresztül), egyszerűsített regisztrációt vehet igénybe. Ebben az esetben a Vevő, regisztráció után, látni fogja a Webshop-ban a listaárakat és az ő már korábban rögzített kedvezményeit, rá irányadó fizetési módot.

 

 1. A Webshop-ban regisztrált Vevő a korábban megadott jelszava megadásával férhet hozzá személyes fiókjához.

 

 1. Elfelejtett jelszó esetén a regisztrált Vevő új jelszót igényelhet a Webshop felületén vagy a „HELVET” Kft. ügyfélszolgálata nyújt segítséget.

 

 1. A vevőnek lehetősége van a korábban, webshopon keresztül vásárolt termékek megtekintésére.  

 

III.2. Megrendelés folyamata

 

 1. A Webshop-ban szereplő termékeket (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”) a Vevő megrendelheti a Webshop-on keresztül, regisztrációt követően leadott rendelés útján.

 

 1. A Webshop-on keresztüli megrendelés a kiválasztott termékek kosárba helyezésével, mennyiségének megadásával, ezt követően a Vevőre alkalmazandó lehetőségek közül a fizetés módjának kiválasztásával, a számlázási, szállítási adatok megadásával, és a véglegesítést követő rendelés elküldésével történik. A jelen online felhasználási feltételekben és üzletszabályzatban foglalt feltételek alapján a „HELVET” Kft.-nek semmiféle kötelezettsége nem keletkezik a Vevő megrendeléseinek elfogadására.

 

 1. A rendelésről a „HELVET” Kft. ügyfélszolgálati időben amennyiben olyan Termékek képezik a megrendelés tárgyát, melyek raktárkészleten vannak 1 munkanapon belül, raktárkészleten nem szereplő Termékek megrendelése esetén 2 munkanapon belül visszaigazoló e-mail-t küld a Vevő által megadott e-mail címre. A felek között a szerződés a visszaigazolás hozzáférhetővé válásával jön létre.

 

IV. ÜZLETSZABÁLYZAT

 

IV/1. Általános szerződési feltételek

 

 1. A Webshop-on keresztül, regisztrációt követően leadott elektronikus úton történő megrendelésekre a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a „HELVET” Kft. által valamennyi Vevő részére történő eladás, szállítás, illetve egyéb szolgáltatás vonatkozásában.  

 

 1. A jelen Üzletszabályzat feltételeitől történő bármely eltérés, azok kiegészítése vagy módosítása csak akkor érvényes, ha azt a „HELVET” Kft. előzetesen, írásban kifejezetten megerősítette.

 

 1. A Vevő vásárlási vagy más általános szerződési feltételei a „HELVET” Kft.-t nem kötelezik, még abban az esetben sem, ha annak kifejezetten nem is mond ellent.

 

 1. A szerződés nyelve a magyar.

 

 1. A Webshop-on keresztül megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a „HELVET” Kft., mint elektronikus utat biztosító fél a szerződést saját adatbázisában rögzíti, a szerződés a későbbiekben elektronikus úton hozzáférhető.

 

 1. Minden, jelen Üzletszabályzat alapján létrejött szerződés vagy ügylet alapján szükséges vagy lehetséges értesítést írásban, elektronikus levélben, tértivevényes levélben, vagy faxon kell megtenni. A másik félhez címzett tértivevény, illetve a fax report bizonyítja az értesítés megtételét. Az elektronikus levél a másik fél általi hozzáférhetővé válással válik közöltté.

 

Az értesítési cím változását a Vevő köteles a „HELVET” Kft.-nek azonnal írásban jelezni, ennek elmaradásából eredő jogkövetkezményekért felel.

 

 

IV/2. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

 

A termékoldalakon található Termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott Termékről minden információt. A Vevő a „HELVET” Kft. ügyfélszolgálatától kérhet a Termékekkel kapcsolatosan további információt. A Webshop-ban szereplő Termékek képei tájékoztató jellegűek, illusztrációk, a Termékek megjelenése a valóságban eltérő lehet.

 

 

IV/3. Árak

 

 1. A Webshop honlapján feltüntetett árak, érvényes nettó árak, melyek nem tartalmazzák a hatályos jogszabályok szerint felszámítandó ÁFA összegét, és a szállítás költségeit, kivéve ha a jelen Üzletszabályzat másképpen nem rendelkezik. A Webshop a Termékeket a regisztrált Vevők esetében, a belépés után az adott vevő részére beállított árakkal jelenteti meg. Belépés nélküli webshop használat esetén a listaárak jelennek meg. Amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg a Webshop-ban, a Termékek elküldése előtt telefonon, illetve elektronikus levélben a „HELVET” Kft. megkeresi a Vevőt. Az ilyen megrendeléseket a „HELVET” Kft. nem tekinti érvényesnek.

 

 1. A Webshop-ban az árak mellett az aktuális elérhetőség: „raktáron” illetve „rendelésre” feltüntetésre kerül.

 

 1. A „HELVET” Kft. fenntartja a jogot, hogy az árait egyoldalúan megváltoztassa, beleértve a Vevőknek adott kedvezmények mértékét is. A Vevőnek nyújtott kedvezmények megváltozásáról a „HELVET” Kft. köteles a Vevőt előzetesen értesíteni. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a megrendeléskor érvényes, az árváltozást megelőző és a Vevőnek visszaigazolt ár érvényes és kerül felszámításra.

 

 

IV/4. Fizetés

 

 1. A Webshop-ból megrendelt Termékek árát a Vevő az alábbi fizetési módokon fizetheti meg a „HELVET” Kft. részére, melyek között az alábbi 2. és 3. pont szerinti kereteken belül választhat:

 

 • banki átutalással
 • utánvéttel (Bruttó 500.000- Ft összeghatárig),

 

 1. A „HELVET” Kft. jogosult egyedileg meghatározni, hogy az adott Vevőnek banki átutalás esetén milyen fizetési határidővel van lehetősége a Webshop-on keresztül történő vásárlásra, mely lehetőség a Webshop-ban Vevőre szabottan kerül feltüntetésre. A „HELVET” Kft. a beállított fizetési módokat és fizetési határidőket jogosult egyoldalúan visszavonni, illetve bármikor - előzetes értesítés mellett - megváltoztatni.

 

 1. Olyan Vevők esetén, amelyek korábban nem voltak a „HELVET” Kft. ügyfelei, azaz nem vásároltak még a „HELVET” Kft.-től („új Vevő”), csak utánvétes vásárlás lehetséges. Amennyiben ez a fizetési mód az új vásárló számára nem megfelelő, úgy fel kell vennie a kapcsolatot a „HELVET” Kft.-vel, aki az új vásárló kérelmét megvizsgálja és elbírálja 1 munkanapon belül, amelyet követően a „HELVET” Kft. beállít a saját rendszerében egy fizetési módot és fizetési határidőt az új Vevő számára.
 2. A Termékek vételára akkor tekinthető megfizetettnek, ha az a „HELVET” Kft. bankszámláján jóváírásra került. „HELVET” Kft. fenntartja a jogát, hogy a beérkező fizetéseket a Vevő eltérő rendelkezései ellenére esetleges korábbi tartozásaiba beleszámítsa.
 3. A fizetési határidő túllépése esetén Vevő külön figyelmeztetés nélkül késedelembe esik.

 

 1. „HELVET” Kft. az általa szállított Termékek tekintetében a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogát fenntartja.

A Vevő a teljes vételár kifizetéséig a Termékeket nem jogosult elidegeníteni, illetve semmilyen módon megterhelni. Abban az esetben, ha harmadik személy a Vevővel szemben bármilyen jogcímen igényt érvényesít, a Vevő köteles erről a „HELVET” Kft.-t értesíteni, valamint a harmadik személyt arról írásban tájékoztatni, hogy a Termékek a „HELVET” Kft. tulajdonát képezik. Vevő köteles továbbá haladéktalanul értesíteni a „HELVET” Kft.-t arról, ha végrehajtási eljárás során a Vevő tulajdonába még át nem szállt terméket lefoglalták.

 

IV/5. Szállítás

 

A megrendelt termékek szállítását a „HELVET” Kft., illetve szerződéses partnere, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755) futárszolgálata végzi. A kiszállítás munkanapokon 8 és 16 óra között történik.

 

A „HELVET” Kft. Magyarország egész területén belül vállalja a Webshopból megrendelt Termékek kiszállítását. Magyarország területén kívüli címre történő kiszállításra nincsen lehetőség.

 

A szállítás a „HELVET” Kft raktáráról illetve közvetlenül a gyártótól történik, a következő díjakon:

 

Röntgen, Joke, DIXI, HELVET, DC, LAMINA termékek esetén a szállítási költség: 1.990 HUF / rendelés

 

A STRACK, FCPK, KEMMLER, a 25 kg egységsúlyt meghaladó termékek és huzalok szállítása esetén, valamint express szállítási igény esetén - a szállítási költség egyedi ajánlat alapján történik.

 

A Termékek kiszállítása várhatóan a „HELVET” Kft. visszaigazolásában megadott időpontban

       történik.

 

      

 1. Vevő köteles a csomagot a kézbesítéskor a kiszállító előtt megvizsgálni, a csomag sérülése esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. Ebben az esetben Vevő jogosult a csomag átvételét megtagadni, illetve a probléma megoldása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a „HELVET” Kft. ügyfélszolgálatával. A Vevő köteles a Termékek átvételét követően legkésőbb 24 órán belül faxon vagy e-mail-en jelezni, amennyiben az átvett Termékek mennyiségében hiányosságot tapasztal. Késedelem esetén a mennyiségi hiányosságokért a „HELVET” Kft. nem vállal felelősséget.

 

 1. A megrendelt  Termékek kiszállítása „háztól-házig” történik, a „HELVET” Kft., illetve az általa megbízott futárszolgálat a megrendelt Terméket a megadott címre szállítja és ott átadja a Vevőnek, vagy megbízottjának, a szállítási díjban nincs benne a Termékek emeletre történő feljuttatása, telephelyen belüli mozgatása stb.

 

 1. A „HELVET” Kft. esetleges szállítási késedelme esetén a Vevő érdekmúlásra hivatkozva nem állhat el a szerződéstől (a szállítás nem meghatározott határnapra szól). A „HELVET” Kft. kizárja a felelősségét a megrendelt Termék esetleges késedelmes szállításából eredően Vevőt ért károk vonatkozásában.

 

IV/ 6 Számlázás

A „HELVET” Kft.  a Webshop-on keresztül történt vásárlásokról minden esetben számlát állít ki.  A számla a regisztrációkor megadott vállalkozás nevére és székhely címére kerül kiállításra. Abban az esetben, ha a vevő regisztrációkor levelezési címet is adott meg, akkor a számlát a „HELVET” Kft. a levelezési címre küldi meg. A számlán a rendelés visszaigazolásban szereplő árak kerülnek feltüntetésre. Számla reklamáció a „HELVET” Kft. ügyfélszolgálatán lehetséges telefonon, e-mailen vagy személyesen.

 

IV/6. Szavatosság

 

 1. A „HELVET” Kft. az általa forgalmazott gépekre, kisgépekre 1 év szavatosságot vállal rendeltetésszerű használat esetén. Egyéb szerszámok és megmunkáló eszközök esetén az egyértelműen bizonyítható gyári hibás termékekre cseregaranciát vállal.

 

 

 1. A Termékekkel kapcsolatos hiba, szavatossági igény jelzése a „HELVET” Kft. ügyfélszolgálatán keresztül telefonon, e-mail útján, illetve a „HELVET” Kft. székhelyén személyesen történik.

 

 

 1. Nem tartoznak a szavatosság körébe különösen azok a hibák, vagy hiányosságok, melyek - a teljesség igénye nélkül - az alábbiakra vezethetők vissza:

- a szakszerűtlen kezelés vagy igénybevétel,

- külső mechanikai hatások, sérülések,

-  harmadik, „HELVET” Kft. által fel nem jogosított személy által elvégzett javítások, módosítások, átalakítások.

 

IV/7. Elállás

 

1.   A „HELVET” Kft. a jelen Üzletszabályzat alapján létrejött bármely megállapodástól, szerződéstől vagy ügylettől azonnali hatállyal jogosult elállni, amennyiben

 

- Vevő bármely fizetési kötelezettség tekintetében 30 napot meghaladó késedelembe esik, , vagy

- Vevő ellen jogerősen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, vagy

- Vevővel szemben jogerősen végrehajtási eljárás indul.

 

2. A fenti 1. pont szerinti elállás esetén „HELVET” Kft. további szállítást nem köteles teljesíteni, továbbá „HELVET” Kft. jogosult az elállás közlését követő 3 napon belül a Terméket a Vevőtől elszállítani. Ebben az esetben „HELVET” Kft. jogosult a késedelmi kamat igényét, valamint a Termék – Vevőnek felróható – esetleges megsérüléséből, meghibásodásából eredő javítási költségeit az „HELVET” Kft. részére eddig megfizetett vételárból kielégíteni.

 

 

V. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

 

 1. A „HELVET” Kft. a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartja a Webshop felhasználóinak adatkezelése és nyilvántartása vonatkozásában.

 

 1. A „HELVET” Kft. kizárólag olyan adatot kér a regisztráció, illetve megrendelés során a felhasználótól, amely a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges. A „HELVET” Kft. a Webshop-on regisztrálók, illetve azon keresztül Vevők adatait a szállítási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szükséges mértékben kezeli és tárolja. A „HELVET” Kft. a regisztrálók, illetve Vevők adatait harmadik fél részére nem továbbítják.

 

 1. A jelen V. pontban rögzített adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki a „HELVET” Kft. Webshop-jában szereplő, harmadik személyek weboldalaira mutató link-ekre.

 

 1. A „HELVET” Kft. Webshop-ja látogatóinak IP-címei naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat elemezve a „HELVET” Kft. statisztikákat készít, többnyire annak megállapítása céljából, hogy a Webshop mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók, illetve alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a „HELVET” Kft. más adatokhoz nem köti, amely alapján a látogató személyesen azonosítható lenne. A „HELVET” Kft. bizonyos információkat statisztikai formában nyilvánosságra hoz szolgáltatásai működéséről, tájékoztatva az érdeklődőket. Ezen statisztikákból nem lehet visszakövetkeztetni semmilyen módon egyik egyedi azonosítóra sem.

 

 

VI. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az elektronikus úton kötött szerződésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az adatkezelésre és adatvédelemre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény megfelelően irányadó.

 

 1. A jelen online felhasználási feltételekben és üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződésekre vonatkozó rendelkezései (Ptk. Hatodik Könyv – Kötelmi Jog) megfelelően irányadók a jelen online felhasználási feltételekben és üzletszabályzatban foglalt eltérésekkel.

 

 1. A Webshop-on keresztül létrejött szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések vonatkozásában a felek elsődlegesen békés úton egyeztetnek. Ennek eredménytelensége esetére a felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben pedig a hatályos jogszabályok szerint illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

 

 1. Amennyiben a jelen online felhasználási feltételek és üzletszabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti az online felhasználási feltételek és üzletszabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben az online felhasználási feltételek és üzletszabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

 

Pilisvörösvár, 2018. szeptember. 1.

 

„HELVET” Kft.